Här samlar vi statistik för
deltagande hästar i Unghästfinalen genom åren.

 

  • Vilka uppfödare har haft flest deltagande uppfödningar?
  • Vilka hingstar och ston har haft flest deltagande avkommor?
  • Vilka hingstar och ston förekommer flest gånger i andra och tredje led på härstamningarna hos de deltagande hästarna?


 

Fadershingstar med härstamning i tre led till startande
avkommor t.o.m. finalen 2013
Moderston med härstamning i tre led t.o.m. finalen 2013

 


Uppfödare med startande avkommor
i Unghästfinalen t.o.m.finalen 2013

Diagram startande avkommor/år och FADERSHINGST

Diagram startande avkommor/år och MODERSSTON

Diagram statistik hingstar i 2:a led

Diagram ston i 2:a led

Diagram hingstar i 3:e led

Sökes!

Ett större antal frivilliga medarbetare som kan och vill
hjälpa till med Unghästfinalerna 2017

Hör av dig nu
med namn, telefonnummer och e-postadress till:


uhfdistans@gmail.se