Regler för Prestationsbedömning

av unga distansrittshästar – kval och final

 


 

Regler 2014


 

5 åringar kval

Minst 2 stycken godkända CR 40 – 50 km

 
5 åringar final

CR                 50 km
Tempo:          3 p = 12-15 km/h
Puls:               5 p = Max 54 slag/min inom 10 minuter efter målgång.
Metabolik:      1-3 p beroende på veterinärernas bedömning
Rörelser:        1-3 p beroende på veterinärernas bedömning

Värdering

13-14 poäng   Utmärkt
11-12 poäng   Mycket bra
 6 -10 poäng   Bra
 2 - 5  poäng   Godkänd
 0 - 1  poäng   Kvalat och deltagit

 6 åringar kval

Tävling          Minst en godkänd tävling på 80 km
Tempo:         Som FEI:s noviskvalificering alltså ej över 16 km/h

 
6 åringar final

Tävling            80-90 km
Tempo:           2 p = 12-13,9 km/h, 5 p= 14-15,5 km/h
Puls:                5 p = Max 54 slag/min inom 10 minuter efter målgång
Metabolik:       1-3 p beroende på veterinärernas bedömning
Rörelser:         1-3 p beroende på veterinärernas bedömning

Värdering

15-16 poäng   Elit
12-14 poäng   Utmärkt
9-11   poäng   Mycket bra
5 - 8   poäng   Bra
2 - 4   poäng   Godkänd
0 – 1  poäng   Kvalat och deltagit


Poängbedömningen (värderingen) görs endast på slutbesiktningen vid finalklassens målgång. 
 
Nytt för i år för 5-åringar  är  startförfarandet i finalen. Start kan ske mellan två angivna starttider och varje starttid noteras individuellt för ekipaget. Det innebär också att flera ekipage som startar samtidigt kan ha samma starttid.
 
Svenska Ridsportförbundets reglementen för tävling och distansritt gäller för unghästfinalerna.

 

 

 

Årets unghäst i distansritt
 

Vilka som blir årets 5-åriga och 6-åriga unghäst i distansritt avgörs i en slutlig finalbedömning cirka två timmar efter målgång och slutbesiktning. Till den slutliga finalbedömningen går de hästar i den grupp – Utmärkt eller Elit – som fått högst poäng i slutbesiktningen.    
Finalbedömningen döms av en enväldig domare som är veterinär. Domarens subjektiva bedömning avgör vilken unghäst i respektive åldersgrupp som står som slutsegrare och därmed får titeln Årets Unghäst i distansritt. I domarens finalbedömning ingår bland annat bedömning av metabolik (ämnesomsättning inklusive återhämtning) samt upptravning på rakt spår och i form av en åtta. 
Årets Unghäst får ett täcke, uppfödaren och tränaren får minnespris. Alla startande i finalen, oavsett placering, får en minnesplakett och diplom.