Meddelande till ryttare
 

 

 

Ryttarmeddelande
Picassoritten med Unghästfinalen 2014Arbetsgruppen för prestationsbedömning av unga distanshästar i samarbete med Föreningen Värmlands Distansryttare hälsar dig välkommen till Kristinehamn och Picassoritten lördagen den 27 september 2014.
Tävlingsplatsen är belägen på det gamla militärområdet A9 i Kristinehamn.


Vägbeskrivning:
Skyltningen vid infarterna till Kristinehamn är lite olika men om ni följer skyltningen  Skärgården/Camping så kommer det snart att börja bli skyltat med bruna skyltar Picassoskulptur. Från trafikljusen i korsningen in på Presterudsvägen kommer det vara skyltat ”Distansritt”. Följ därefter skyltningen ”Distansritt” på Presterudsvägen och in vänster på Garnisonsvägen. Man åker rätt igenom militärområdet och kommer sedan ut på grusplanen där tävlingsplatsen är belägen.

För samtliga klasser gäller:
Startanmälan görs i sekretariatet, ifylld ICE-blankett skall lämnas. Här skall även vaccinationsintyg uppvisas. Vid startanmälan erhålls nummerlapp, veterinärkort samt program. Samtliga deltagare skall själva medföra nummerlappsväst!
Ifylld tävlingsbok lämnas vid förbesiktningen. GLÖM EJ att även hästens pass skall uppvisas i förbesiktningen.

OBS!
Nytt för i år i TR: Ungdomar skall bära säkerhetsväst till och med det år de fyller 18 år.
Resultat kommer att publiceras på hemsidorna så fort detta är möjligt och förhoppningsvis
under kvällen samma dag.

www.distansivarmland.se och www.distansrittensunghastfinal.se


Servering och frukost för boende            
Smörgåsar, lunch, dricka m.m finns att köpa på tävlingsområdet. För de som bokat boende och frukost på Värmlands Campanläggning AB, (www.varmlandscamp.se, e-post: info@varmlandscamp.se) – Frukost serveras från kl. 0500 lördag.

Prisutdelning
Prisutdelning för klass 1, 2 och 3 sker uppsuttet ca 1 timme efter sista placerade ekipagets målgång. Stallplaketter till alla godkända ekipage. Utlämning av tävlingsbok sker tidigast 30 minuter efter målgång.
Prisutdelning för Unghästfinalerna (klass 2 och 4) sker i samband med middagen på kvällen, samtliga deltagare i dessa klasser får en deltagarplakett, diplom till uppfödare och tränare av alla hästar som genomfört tävlingen. Hederspris till uppfödare och tränare av bästa 5-åring och 6-åring. Segertäcket får vinnande hästar på tävlingsplatsen.
OBS! Att inga priser för Unghästfinalen skickas i efterhand, kan man inte närvara måste ett ombud utses av deltagaren och meddelas till sekretariatet.

Veterinärt
Veterinärerna pulsar om möjligt i första hand. Finns ingen veterinär ledig pulsas hästen av speciella pulsfunktionärer innan hästen går vidare till veterinärbesiktning.
 
Hovslagare            
Hovslagare kommer inte finnas på tävlingen men några av våra funktionärer har tappskokompetens Kontakta Göran på 070-640 97 72 om ni behöver hjälp under tävlingen.

Speakerunderlag:  Bilaga 1
Skriv ut och lämna in i sekretariatet vid startanmälan.

ICE (In Case of Emergency)  Bilaga 1.
I händelse av olycka eller annat tillbud vill vi få in ryttarens personuppgifter till sekretariatet i samband med startanmälan. Uppgifterna förstörs efter tävlingen. Skriv ut och lämna in i sekretariatet vid startanmälan.

Tidsschema                                                                                                                  
Sekretariatet öppnar                                06.30
Veterinärbesiktning Klass 1 & 2            07.00 - 07.30
Bangenomgång klass 1&2 (80 km)       07.45
Veterinärbesiktning Klass 3                  08.00 - 08.20
Start klass 1 (80 km T)                            08.30   Max ridtid 8 h
Veterinärbesiktning Klass 4                  08.20-09.00
Start klass 2 (UHF 80 km)                      09.00    Max ridtid 8 h
Bangenomgång klass 3-5                       §09.30
Veterinärbesiktning klass 5                  10.00 - 10.30
Start klass 3 (50 km T)                            10.00    Max ridtid 5,5 h
Start klass 4 (UHF Kavli CR)                 10.15 - 10.45 *   Minimum ridtid 3h 20min, max ridtid 6 h
Start klass 5 (Kavli CR)                          11.00    Minimum ridtid 4 h, max ridtid 6 h
Beräknad målgång från ca                    13.30
Middag med prisutdelning                    19.30

OBS!
Notera att klasserna har
tidsbegränsade veterinärbesiktningar.

Efter godkänd förbesiktning
ska din häst få ett band
med chip samt nummer
ritat på baken.


*UHF Kavli CR 50
Fri starttid däremellan. Din ridtid
börjar när du passerar startlinjen
(vi noterar närmaste hel minut).
Du väljer själv om du vill rida
ensam eller i sällskap.

                                                                                                                                              
Banbeskrivning
Det finns 4 olika banor som alla har sin egen färg som återfinns på kartan och i terrängen. Banorna utmärks med en pil i banans färg och är placerad på en pinne c:a 40 centimeter ovan mark. Pilarna står alltid på höger sida. Det finns ingen förvarning eller bekräftelsepilar utan markeringarna står där banan delar sig. Det kan bitvis vara långt mellan pilarna där det är självklart att vägen eller stigen skall följas. Vid tveksamheter har en kalksträng lagts över den väg Ni inte skall rida. Passera aldrig en kalksträng.
Pilarna är alltid placerade i samma ordning på stolpen.
Alla banorna går motsols och ni skall aldrig möta någon ryttare.
Banorna rids i ordning enligt tabell som även återfinns på kartan.

 

           Bana    T 80 km  T 50/CR50 km
 Blå 34 km     X  
 Gul 30 km     X                         X
 Röd 20 km                  X
 Grön 17 km      X  


Markering av banor
Svart markering = In- och utgång på alla banor.
Blå, gul, röd är markering för respektive bana.

Mörklila är lämplig serviceväg för groombilar.
Ofylld cirkel med siffra = Milmarkering
Fylld cirkel med siffra = Serviceplats.

 

Väg/Skritt
Blå bana passerar trafikerade Revsandsvägen och mycket trafikerade väg 26, Mariestadsvägen. Var uppmärksam! Vägövergången sker på ryttarens eget ansvar.
Eventuella obligatoriska skrittsträckor meddelas på bangenomgången.


Förvarning
Alla banor passerar Björkvallens idrottsplats och där finns förvarningen. Mycket folk rör sig omkring Björkvallen och kring bostadsområdet och där krävs att ni rider med omdöme. OBS att skritt inte är anbefalld. Från tidigare ritter har vi fått positiv respons från boende i området. Hälsa, se glada ut och försök fälla några berömmande ord om områdes skönhet eller något annat positivt.

Vägtrafikförordningen
Banorna går delvis på allmänna vägar där trafikreglerna gäller. Rid på höger sida och inte i bredd. På de mindre vägarna förekommer normalt begränsad biltrafik, men bilar, gående, joggare och hundar kan förekomma.

Servicebilar/Hinknissar/Groombilar     
All ut- och infart till tävlingsområdet sker i nord-östra hörnet på grusplanen.
Av säkerhetsskäl har vi försökt separera bilar och hästar till skilda vägar, det är ej tillåtet att köra på banorna. Nyttja på kartan markerad väg (heldragen blå linje).
Rekommenderade hinknisseplatser är markerade med H och ett nummer på kartan så även på platsen.
Gällande trafikregler, särskilt hastighetsbegränsningar skall respekteras.
Observera att Kristinehamnsbilisterna håller hårt på högerregeln (att bilar som kommer från höger har företräde).


Boxarna
Det här gäller bara er som bokat endast en natt.
Ni som bokat box från fredag till lördag ska bara mocka ur boxen, dvs ta bort det blöta, bajs och foder. Lämna allt det torra till nästa gäst dvs de som bokat från lördag till söndag. Utrustning finns och kärran töms på anvisad plats.  Boxen ska vara ren och lämnad senast kl 15.00
Ni som bokat från lördag till söndag får tillgång till boxarna efter kl 15.00

Telefonnummer
Tävlingsledare Göran Söderström                 070 640 97 72
Banansvarig Enar Jonasson                           073 988 21 23
Sekretariatsansvarig Emma Anderdahl         070 329 76 47
Speaker/Uppstallning på plats Eva Borg       070 651 19 29
Domarordförande Marianne Eriksson            070 691 64 16
Veterinärordförande Ulf Hedenström
            070 543 97 67

 

Välkomna till en spännande tävlingsdag!


(Scrolla nedåt för bilagor att skriva ut.)

Bilaga 1.

Speakerunderlag                                

Var god texta!
 

Ryttaren

Namn: ………………………………………………Ålder: ………….
Klubb: …………………………………………………………………
Ridit distansritt sedan: ………………

Varför jag rider distansritt: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………...........
Har du ridit här tidigare? ………….

Hästen
Namn: ………………………………………………      Ålder: ……………
Tävlat distansritt sedan: …………….
Beskriv hästen med 3 ord:
……………….........          .....……….………...      ...………………...........

Hinknissarna/Grooms
Namn: ……………………………................................ Ålder:……...
Relation:.............................................. År som groom:..................
 
Namn:.................................................................Ålder: ……...
Relation: …………………………………År som groom:..................
 

 Tack för du hjälper oss att göra sporten lite mer publikvänlig!


Bilaga 2

ICE (In Case of Emergency)

OBS!
Texta tydligt tack!


 
Startnummer ……………

Ryttarens namn  ……..……………………………………................................................

Ryttarens mobilnummer ………………………………………..........................................

 
Groom namn  …………………………………………..

Groom telefon  …………………………………………..Annan anhörig. Namn, relation och telefon

 …………………………….................................................................................................

Telefonnummer:…………………………………...

 
Övriga upplysningar om till exempel sjukdomar, mediciner etc
.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..........

 

Uppgifterna är för din egen säkerhet, och
förstörs direkt efter att tävlingen avslutats.