Proposition för Kristinehamnsritten med Unghästfinaler
den 3 oktober 2015