Regler för Prestationsbedömning

av unga distansrittshästar – kval och final

 


Kvalificering och regler 2016


 5 åringar kval
Minst 2 stycken godkända CR 40 – 50 km

5 åringar final
CR                 50 km
Tempo:             3 p = 12-15 km/h
Puls:                 5 p = Max 54 slag/min inom 10 minuter efter målgång.
Metabolik:  1-3 p beroende på veterinärens bedömning
Rörelser:    1-3 p beroende på veterinärens bedömning

Värdering
13-14 poäng   Utmärkt
11-12 poäng   Mycket bra
 6 -10 poäng   Bra
 2 - 5  poäng   Godkänd
 0 - 1  poäng   Kvalat och deltagit

6 åringar kval
Minst en godkänd tävling på 80 km genomfört som FEI:s noviskvalificering alltså ej över 16 km/h

 6 åringar final
Tävling:            80-90 km
Tempo:              2 p = 12-13,9 km/h, 5 p= 14-15,5 km/h
Puls:                  5 p = Max 54 slag/min inom 10 minuter efter målgång
Metabolik:  1-3 p beroende på veterinärens bedömning
Rörelser:    1-3 p beroende på veterinärens bedömning

Värdering
15-16 poäng   Elit
12-14 poäng   Utmärkt
9-11   poäng   Mycket bra
5 - 8   poäng   Bra
2 - 4   poäng   Godkänd
0 – 1  poäng   Kvalat och deltagit


Poängbedömningen (värderingen) görs endast på slutbesiktningen vid finalklassernas målgång. 

Svenska Ridsportförbundets reglementen för tävling (TR 1) och distansritt (TR 6) utgivna 2015 gäller för unghästfinalerna.

Regler för hästar uppfödda
i annat land än Sverige

UPPDATERAD och ÄNDRAD 2016-06-26
Viktigaste ändringar i kursiv och fet stil.

Fast inlägg

Arbetsgruppen för prestationsbedömning av unga distansrittshästar har fattat följande beslut angående norska, danska, finska och övriga utlandsfödda hästar, som vill deltaga i den årliga svenska Unghästfinalen i distansritt för 5-åriga och 6-åriga hästar 2016.

Hästar uppfödda i Danmark, Norge, Finland eller annat land, som har svensk ägare och huvudsakligen vistas i Sverige, deltager i Unghästfinalerna på samma villkor som hästar uppfödda i Sverige.


Är hästarna uppfödda i Sverige, men ägs och huvudsakligen vistas i annat land, kan de som kvalat i annat land med verifierat resultat som ska bifogas, deltaga i den svenska finalen på samma villkor och kostnader som våra Svenska ekipage.

Hästar uppfödda i Danmark, Norge, Finland, eller annat land, får starta och deltaga i finalen samt få ett omdöme med diplom. År 2016 får utlandsfödda hästar även deltagarplaketten ”Unghästfinalen”. Men även om en utlandsfödd häst skulle få den högsta bedömningen i finalen, kommer den inte att kunna vinna titeln ”Årets Unghäst” om den är utlandsägd.

Arbetsgruppen har en ambition att kunna utöka de svenska Unghästfinalerna för 5-åringar och 6-åringar till även en Nordisk Unghästfinal. Vår förhoppning är att deltagare från Danmark, Norge och Finland ska bli ambassadörer i sina länder för att väcka intresse att bidra med sponsorer till priser, så att de svenska Unghästfinalerna i distansritt samtidigt också kan utse årets norska, danska och finska unghäst.

Välkomna med er anmälan och lycka till på finalen!


Arbetsgruppen för prestationsbedömning av unga distansrittshästar
Eva Borg, Ingela Brinkefeldt, Anne Karlsson