Meddelande till ryttare
från Torsåkersritten 2016


 
 
 

Meddelande till ryttare
Tack för din anmälan till Torsåkersritten.

 
 
OBS!
Pga av många anmälningar har vi fått gjort om anläggningsskissen, se hemsidan. Ni kommer att få parkera och lasta i/ur på åkern mitt emot infarten till anläggningen, sedan gå in med häst ca 400m. Inga transporter på anläggningen.
Groombilar välkomna in på avsedd parkering på anläggningen.
 

Vaccinationsintyg, ifylld tävlingsbok och hästens pass skall visas upp i sekretariatet vid startanmälan.
Då skall också ifylld ICE-blankett lämnas.
 
Ta med fyllda vattendunkar då det är begränsat med vatten!
Egen nummerlappsväst medtages.

Servering och fika kommer att finnas i veterinägrinden.
 
Tävlingsledare:                 Carina Sandberg                 073-141 40 00
Banansvarig:                     Anki Lööf                             070-713 62 34
Sekreteraransvarig:           Ida Folkesson                     073-955 55 50
Hovslagare:                Meddelas på tävlingsdagen.   Ta med riktade skor/ kontanter.
 
Tidsprogram
Sekretariatet öppnar                                                         06.00
Servering öppnar                                                              06.00
Möte domarkollegiet och veterinärer                                06.00
 
Veterinärbesiktning T80 klass 1 & 2                                 06.30
Veterinärbesiktning T50, CR50 klass 3,4 & 5                   07.15
Veterinärbesiktning PP20 klass 6                                      08.30
 
Bangenomgång klass 1 & 2                                              07.15 – 07.30
Start klass 1                                                                      08.00
Start klass 2                                                                      08.30
 
Bangenomgång klass 3,4 & 5                                          08.15-08.30
Start klass 3                                                                     09.00
Start klass 4 startnr 1-4                                                    09.30
Start klass 4 startnr 5-8                                                    09.40
Start klass 5                                                                     10.00
 
Bangenomgång klass 6                                                    09.45-10.00
Start klass 6                                                                     10.30
 
 
 
 
Klass 1 T80                                        Max ridtid 8 tim.
Rider slingorna blå, blå, röd
                                                            Vet-grind efter 30km, 60km. 30 min vila
                                                            Puls max 64 slag/ minut
 
Klass 2 T80 Unghästfinal                 Max ridtid 8 tim.
Rider slingorna blå, blå, röd
                                                            Vet-grind efter 30km, 60km. 30 min vila
                                                            Puls max 64 slag/ minut
 
 
Klass 3 T50 
                                        Max ridtid 5 tim.
Rider slingorna blå, röd
                                                             Vet-grind efter 30km. 30 min vila
                                                             Puls max 60 slag/minut
 
Klass 4 CR50 Unghästfinal                Minst ridtid 3.20 tim, max ridtid 6 tim
Rider slingorna blå, röd
                                                              Vet-grind efter 30km. 30 min vila
                                                              Puls max 60 slag/min
 
 
Klass 5 CR50                                       Minst ridtid 4 tim, max ridtid 6 tim
Rider slingorna blå, röd
                                                              Vet-grind efter 30km. 30 min vila
                                                              Puls max 60 slag/min
 
Klass 6 PP20                                        Minst ridtid 1.45  max ridtid 3 ti                                                    
Rider slingan röd                                    Puls max 60 slag/min