Unghästfinalerna i distansritt
Torsåkersritten
lördagen den 1 oktober 2016!


Varmt välkommen med din unghäst!

För arbetsgruppen
Eva Borg – Ingela Brinkefeldt – Anne Karlson