©Foto: Ulf Lonäs

2017-06-25


Under UHF & Distansritt hittar du lite olika  information
och en video från UHF 2013 med anknytning till distansritt
och Unghästfinalerna, UHF, som handlar om projektet 
Prestationsbedömning av unga distansrittshästar.
 

 


De svenska unghästfinalerna i distansritt började 2010. Fram till 2016 har en enväldig domare i en särskild slutbesiktning utsett Årets 5-åriga och Årets 6-åriga Unghäst i distansritt. 

Till Unghästfinalerna 2017 provar arbetsgruppen ett lite annat koncept. För både 5-åringarna ( CR 50 km) och 6-åringarna (tävling 80 km) avgörs finalloppen som Tempotävling (TE-tävling). Reglerna har justerats, premier har införts och årets 5-åriga och 6-åriga unghäst kommer inte att utses. I stället gäller det att hästens får så höga poäng av domaren (som är veterinär) i slutbesiktningen att den placeras i gruppen Elit för 6-åringar eller Utmärkt för 5-åringar efter slutbesiktningen. Se vilka poäng som gäller under Regler. 


 

 

Välkommen till Unghästfinalerna!

Rönningeritten den 7 oktober 2017