Här hittar du en film från Unghästfinalerna i Kristinehamn 2013 .
Filmen är 8 minuter lång.
Mycket nöje!