Regler för Unghästfinalerna och Prestationsbedömning av unga
distansrittshästar – kval och final
2017


Reglerna uppdaterade 2017-09-10 kl 15.00. p.g.a upptäckta korrekturfel. Ändringar gjorda med röd stil samt raden märkt med stjärna.
 

Regler Unghästfinalerna 2017


5 åringar
Måste kvala med 2 stycken godkända CR 40 – 50 km.

Bedömning av 5 åringar final
CR                 50 km
Tempo:             3 p = 12 - 14 km/h *
Puls:                 5 p = Max 54 slag/min inom 10 minuter efter målgång.
Metabolik:  1-3 p beroende på veterinärens bedömning
Rörelser:    1-3 p beroende på veterinärens bedömning

Värdering
13-14 poäng   Utmärkt    (Belönas med penningpremie = 1 500 kronor)
11-12 poäng   Mycket bra   (Belönas med penningpremie = 750 kronor)
 6 -10 poäng   Bra
 2 - 5  poäng   Godkänd
 0 - 1  poäng   Kvalat och deltagit

6 åringar
Måste kvala med minst en godkänd tävling på 50 km samt en på 80 km genomfört som FEI:s noviskvalificering, alltså ej över 16 km/h. *

 Bedömning av 6 åringar final
Tävling:            80 km
Tempo:              2 p = 12 – 13,9 km/h, 5 p= 14 – 15,5 km/h
Puls:                  5 p = Max 54 slag/min inom 10 minuter efter målgång
Metabolik:  1-3 p beroende på veterinärens bedömning
Rörelser:    1-3 p beroende på veterinärens bedömning

Värdering
15 –16 poäng   Elit   (Belönas med penningpremie = 3 000 kr)
13 –14 poäng   Utmärkt   (Belönas med penningpremie    = 1 500 kronor) *
11 – 12   poäng   Mycket bra   (Belönas med penningpremie  = 750 kronor) *
6 – 10  poäng   Bra *
2 - poäng   Godkänd *
0 – 1  poäng   Kvalat och deltagit


Poängbedömningen (värderingen) görs endast på slutbesiktningen vid finalklassernas målgång. 

Svenska Ridsportförbundets reglementen för tävling (TR 1) och distansritt (TR 6) utgivna 2017 gäller för unghästfinalerna.
 

Tillägg

INGA SEGRARE MEN PREMIER TILL DE SOM FÅR BEDÖMNINGARNA
 ELIT - UTMÄRKT -  MYCKET BRA!

För första gången sedan starten kommer vi äntligen att dela ut premier
istället för att kora en vinnare i respektive åldersklass.
Kom ihåg att ange vem som ska ha premierna och till vilket konto redan vid anmälan.

 

Frågor angående unghästfinalen? kontakta oss på uhfdistans@gmail.com

  

Vad är Tempotävling?

Svenska Ridsportförbundets, SvRf, distanskommitté lanserade 2016 en ny typ av distansritt med en annorlunda bedömning för att utse en vinnare. Det är Tempotävling eller tempoklass eller TE-tävling. Tävlingsformen kommer från Frankrike där man kan använda den för distansrittstävlingar mellan 20 km och 90 km.
 
Anledningen är att SvRf vill försöka få ned farterna på de kortare distanserna och att högsta fart inte ska vara huvudavgörande för att vinna en distansrittstävling. De svenska interimsreglerna ska nu testas ut på några tävlingar upp till 80 km under 2017. En av dessa är Unghästfinalerna på Rönningeritten 2017.
 
De största skillnaderna mellan reglerna i TR IV och Tempoklass är att:
 

Det finns en minimihastighet och en maximihastighet för klassen.
TE–Pröva på 6–12 km/tim
TE–Clear Round 8–14 km/tim
TE–Tävling 50 km 10–15 km/tim
TE-Tävling 80 km 10–16 km/tim
Det är den totala ridtiden som räknas. Om man inte klarar gränserna för respektive klass utesluts ekipaget.
 
Man startar inom ett visst angivet tidsintervall som kan vara upp till 1 timme. Vilotiden är en timme räknat från ankomsttiden. Det innebär att om man går in till puls (intid) efter 10 minuter blir vilotiden 50 minuter. Man har fortfarande bara 20 minuter på sig från ankomsttid till intid.
 
Resultatet beräknas med en matematisk formel som är:

( (hastighet x 2) – minimihastighet) x 100
             pulsen i slutbesiktningen
 

OBS!

Detta är en kortfattad och sammanfattande text om Tempotävling. För fullständiga och gällande regler om Tempotävling gäller interimsreglerna i länken nedan till Ridsportförbundet/ Distansritt. Det är ryttarens ansvar att kunna alla de tävlingsregler som gäller för den klass man anmäler sig till. För Unghästfinalerna 2017 är det reglerna i SvRf:s TR I, TR IV och Tempotävling. Tävlingsreglerna finns på Ridsportförbundets hemsida.
 

Länk till Svenska Ridsportförbundets interimsregler för Tempotävling ( TE-tävling).http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_59561/cf_559/Interimsregelverk_Te-klasser_2017.PDF

Unghästfinalens regler för hästar
uppfödda och/eller ägda
i annat land än Sverige

UPPDATERAD och ÄNDRAD 2017-05-16
Viktigaste ändringar i kursiv och fet stil.

Fast inlägg

Arbetsgruppen för prestationsbedömning av unga distansrittshästar har fattat följande beslut angående norska, danska, finska och övriga utlandsfödda hästar, som vill deltaga i den årliga svenska Unghästfinalen i distansritt för 5-åriga och 6-åriga hästar 2017.

Hästar uppfödda i Danmark, Norge, Finland eller annat land, som har svensk ägare och huvudsakligen vistas i Sverige, deltager i Unghästfinalerna på samma villkor som hästar uppfödda i Sverige.


Är hästarna uppfödda i Sverige, men ägs och huvudsakligen vistas i annat land, kan de som kvalat i annat land med verifierat resultat som ska bifogas, deltaga i den svenska finalen på samma villkor och kostnader som våra Svenska ekipage.

Hästar uppfödda och ägda i Danmark, Norge, Finland, eller annat land, får starta och deltaga i finalen samt få ett omdöme med diplom. År 2017 får utlandsfödda hästar även deltagarplaketten ”Unghästfinalen”. Utlandsfödd häst bedömd med de högsta bedömningarna i finalen, kommer  inte att kunna tilldelas penningpremier om inte respektive land bidrar med motsvarande summor.

Arbetsgruppen har en ambition att kunna utöka de svenska Unghästfinalerna för 5-åringar och 6-åringar till även en Nordisk Unghästfinal. Vår förhoppning är att deltagare från Danmark, Norge och Finland ska bli ambassadörer i sina länder för att väcka intresse att bidra med sponsorer till priser, så att de svenska Unghästfinalerna i distansritt samtidigt också kan utse årets norska, danska och finska unghäst.

Välkomna med er anmälan och lycka till på finalen!


Arbetsgruppen för prestationsbedömning av unga distansrittshästar
Eva Borg, Ingela Brinkefeldt, Anne Karlsson och Elin Joelsson